top of page
Историја
 
Оштро Перце је програм образовног и такмичарског карактера реализован 2010/11. године у ОШ “Ратко Митровић” под називом Оштро перо. Ученици од петог до осмог разреда су током школске године читали, писали критичке приказе  и износили своје ставове о одабраним књигама.
Школске 2011/12. године прераста у међушколско такмичење шест основних школа из Београда у коме учествује  150 ученика. Комбинацијом традиционалног и електронског учења  подстакли смо ученике да читају дела савремене дечје књижевности, размишљају и причају о прочитаним књигама, пишу критичке приказе и праве трејлере. Ученици самостално и тимски тумаче књижевна дела,  негују културу читања и схватају  улогу и значај књижевне критике. 
Током четири године развијамо пројекат. Сваке године уводимо нове задатке. Укључујемо и млађе основце и средњошколце.
Школске 2013/2014. године Оштро Перце постаје национални пројекат Друштва школских библиотекара Србије, а у њему учествује 500 ученика из 20 школа из Србије.

 

Нова дефиниција такмичења


•  Најбољи радови се објављују и самим тим су равноправни са свим књижевним критикама.
•  Сарадња се не кажњава, напротив - коауторство и сви видови сарадње се охрабрују.
• Остати без титуле не значи изгубити: сваки текст заувек остаје изложен суду читалаца и самим тим се признаје као трајна вредност.
• Вреднују се све ауторске специфичности, имајући у виду и узраст и посебне таленте и склоности такмичара.  У сваком кругу такмичења за сваки разред  додељује се Оштро Перце и посебне титуле - Храбро Перце и Талентовано Перце.
•  На завршном сусрету додељују се Најоштрије Перце, Најталентованије Перце и Најхрабрије Перце.


                                         Најважнији циљеви
 
 •   промоција културе читања и подстицање ученика на читање,
 •   оспособљавање ученика за проналажење информација за решавање задатака,
 •   оспособљавање ученика за разумевање и креирање медијске поруке,
 •   оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста,
 •   оспособљавање ученика за писање приказа књига и филма,
 •   развијање читалачког укуса,
 •   развијање вештина писања,
 •   подстицање ученика на индивидуални рад и рад у групи, 
 •   упућивање ученика у електронско учење и коришћење електронског наставног материјала,
 •   побољшање сарадње школских библиотекара и наставника у реализацији наставног плана,
 •   промоција најбољих радова и најуспешнијих ученика у школи и локалној заједници,
 •   јачање самопоуздања ученика,
 •   развијање сарадничког односа и такмичарског духа код ученика,
 •   развијање социјалних вештина ученика и вештине комуникације,
 •  промоција школске библиотеке као важног места за учење и развијање креативности.
Активности програма 
 
Читање
Очекујемо учешће најшире популације ђака у основним и средњим школама, побољшање културе читања и развијање вештине читања и разумевања прочитаног. 
Информациона и медијска писменост
Осмислили смо различите активности како бисмо развијали информатичку, информациону и медијску писменост код наших ђака и желимо да укључимо у реализацију активности што више наставника и стручних сарадника.
Ученици прате лекције у вези са информационом и медијском писменошћу и раде задатке којима стичу вештине ИМП:
 • упознају се са моделом информационе писмености BIG6 и проналазе одговарајуће информације за решавање задатка,
 • упознају медијски језик и елементе штампаних и електронских медија,
 • упоређују садржаје различитих медија: књига, представа, филм...
 • креирају медијску поруку одређеног садржаја за одређену публику: текст на задату тему, приказ, илустрација, фотографија, плакат, сликовница, стрип, вест, интервју, извештај, квиз, мултимедија...

 

Оштро Перце 2014/15

bottom of page